تاریخ نگارش: جمعه 19 اردیبهشت 1393 + نظرات ()

تعهد در عمل

اهمیت تعهد در عمل تا به این اندازه است که اگر فرد نسبت به کم اهمیت ترین مشکل اجتماع خودش، قدم کوچکی بردارد بهتر از آن است که نسبت به بزرگترین مشکل بشری فقط ابراز عقیده کند. اگر عقاید با تعهد و عمل نیامیزند، پوچ و بی معنی خواهند بود. انسان متعالی کسی است که نسبت به سخنان خود متعهد باشد. افرادی که کلامشان با اعمالشان مطابقت ندارد مجبورند واقعیت ها را تحریف کنند و در بعضی موارد به مبالغه و گزافه گویی بپردازند. از همین رو نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند. این حقیقت را بپذیرید که آنچه در اندیشه شماست چندان اهمیتی ندارد. مهم عملی است که انجام می دهید.

از کتاب: عظمت خود را دریابید -  دکتر وین دایر
طبقه بندی: مقالات ترجمه شده، 
برچسب ها:مباحث اجتماعی،

...