تاریخ نگارش: دوشنبه 19 خرداد 1393 + نظرات ()

كوزه گر با لیوان پلاستیكی آب می خورد.

حسابدار با كمال قدرت مدعی شد كه می تواند حقوق بشر را بپردازد.

گلهای كاغذی هیچ گاه پژمرده نمی شوند.

رودخانه به همان اندازه كه از سرچشمه دور می شود، به دریا نزدیك می شود.

توی بازار صداقت، گرانی بیداد می كند.

باد یكی از حرفه ای ترین كلاه بردارهاست.

چوب رختی باتجربه، لباس داماد را سفت گرفته بود تا بلكه او را سر عقل بیاورد.

روزنامه قدس ۷/۴/۸۶
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،

...