تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

افرادی كه به فكر كار هستند، فرصتی برای تظاهر ندارند.

شنا كردن در جهت جریان آب از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

خط فقر به خط بقا تغییر نام می دهد.

توانا بود هر كه دانا بود، كدام خط دكتر تو دیدی كه خوانا بود.

بعضی ها خنده رو لبشونه، ولی دلشون هیروشیماست.

سعی كن به خودت تكیه كنی، ممكن است دیگران تحمل شما را نداشته باشند.

بسیاری از آدمهای چاق با رژیم موافق نیستند.

بعضی از بانكها به چاقوی ضامن دار هم وام می دهند.

خداوند آزادی و آزادگی را آفرید، ولی بردگی و اسارت را ما آدم ها خلق كردیم.

 بعضی ها مردم را سیاه می كنند و خودشان را روسیاه.

 بزرگترین سكوت آفرینش را در كویر پیدا كردم.

 زنبور تنها تزریقاتی است كه بدون تست، آمپول می زند.

در هوای گرم خیلی ها در زندان آب خنك می خورند.

سمفونی بهار، نوای ناودان هاست.

عزرائیل ،رئیس كاروان آخرت است.

به خاطر پایمال كردن حقوق دیگران، كفش هایش را محاكمه كردند.

شاید مفهوم زندگی بر چسب خوب و بد زدن به پیشامدهاست.

نژادپرستان علیه رنگین كمان هم توطئه كردند.

وقتی آسانسور خراب شد، پله لبخند غرورآمیزی زد.

روزنامه قدس ۲۳/۳/۸۷
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،

...