تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

هنگام بیماری، خاطره به عیادتم آمد.

ریاضی را دوست دارم اما با جبر مخالفم.

بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارند.

درختی كه از زندگی سیر شده بود برای هیزم شكن كارت دعوت فرستاد.

 باید بدنبال شادی باشیم، غمها خودشان ما را پیدا می كنند.

زندگی را آن قدر جدی بگیرید كه كسی نتواند با آن شوخی كند.

ضربان قلب همه نژادها با یك ریتم می زند.

جنگل همیشه سبز، بهار را در خود احتكار كرده است.

زندگی مثل بازی شطرنج است اگر خوب بازی كنی همه می خواهند شكستت بدهند.

روزنامه قدس ۶/۴/۸۷
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،

...