تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

دلم برای آدم های گرسنه كباب است.

آدم بی قرار با هیچ كسی قرار ندارد.

از ترس شكارچی پرنده خیالم را شبها به پرواز در می آورم.

بعضی ها سعی می كنند به جایی برسند و بعضی ها به هر جایی.

وقتی یكی به نعل می زنید یكی به میخ، مواظب شست تان باشید.

آنهایی كه همیشه همرنگ جماعتند، زندگی شان شبیه آفتاب پرست است.

بعضی ها برای سربلندی دیگران تا كمر خم می شوند.

حرف اول الف است، اما حرف آخر را قانون می زند.

چون می خواست امید داشته باشد به آرزو پیشنهاد ازدواج داد.

روزگار غریبی است! یكی در آبپاش گلاب دارد و یكی در گلابپاش،آب هم ندارد.

روزنامه قدس ۳/۵/۸۷


طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،

...