تاریخ نگارش: دوشنبه 22 دی 1393 + نظرات ()

بهتـریــن اتفـــاق

عـــاشقــانـه هـایـــــم

                                   تمــامـــی نــدارنــد

     وقتــی تــــــو

                           بهتـریــن

                                            اتفـــاق

                                                       زندگــی ام هستـــــی

طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:بهتـریــن اتفـــاق،

...