مقایسه بازنشستگی در آموزش و پرورش و سایر ادارات (خاطره تلخ یک معلم)

یک هفته پیش منزل یکی از بستگان برای احوال پرسی رفته بودم که اول مهر ۹۳ از شرکت نفت بازنشسته شده بود.

گفتم چقدر پاداشت شد؟

فرمودند: ۲۷۵ میلیون تومان.

جای خودمو روی مبل محکم کردم و مواظب بودم رنگم تغییر نکنه و لرزش توی صدام ایجاد نشه که ضایع بشم.  جابجا شدم آب دهانم را قورت دادم. برای سوال بعدی که فکر نکنن هنگ کرده ام، گفتم: چقدرشو گرفتی؟

فرمود: ۵۰ درصدش رو همون ماه اول گرفتم.

گفتم: بقیه شو چرا ندادن؟

فرمود: چون خونه سازمانی دستمه به محض تخلیه به حسابم واریز میشه.

گفتم یعنی اگر خونه را همون ماه اول تحویل می دادی همه ی پاداشتو میدادن؟

فرمود: آره!

به ظرف های لبریز از پسته و فندق و مغز بادام و گردو و بسته های شیک انواع شکلات نگاه کردم و به خودم گفتم حواست باشه طوری ازشون بردار که خیال نکنن معلم ندید بدیده. خودتو سیر نشون بده!

 

به خدای محمد قسم به اندازه ی دانه ی خردلی نسبت به حقوقش و پاداشش و وضع خونه و زندگی اش و خورد و خوراکش نه حسادت کردم و نه غصه خوردم بلکه از این کباب شدم که مگه منو او زیر سقف یه آسمون و تحت مدیریت یک دولت واحد و از یک بودجه نیستیم پس من چگونه این تفاوت و تبعیض روانی کننده رابرای خودم و خانواده ام توجیه کنم؟

چرا او پاداش را و اضافه کاری و مزایای آنچنانیش را و رفاهیات متنوعش را بی دردسر و آروم می گیرد بدون اینکه وزیرش و مدیرکلش مصاحبه کنند و همایش بگذارند ولی من و خانواده ی من باید هر شب پای جعبه ی جادوئی صدا و سیمای «میلی» نشسته باشیم و مکرر اخبار مطالبات نداشته ی من تیتر همه ی شبکه های خبری در طول شبانه روز باشد؟

چقدر بچه های من خودشان را با اینگونه بستگان که تعداشان کم نیست مقایسه کنند و به حرمت پدر معلمشان افسوس هایشان را که در چشمانشان می بینم از من قایم کنند؟

جوابگوی این همه حقوق ضایع شده ی آشکار کیست؟

چرا کسی از این همه ظلم و تبعیض و بی عدالتی عریان نمی ترسد؟

« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟»

خدایا تو دانا و تواناترین شاهدها هستی پس گواه باش که من گفتم تا در روز قیامت بر من نهیب نزنی که چرا فریاد نزدی و مطالبه ی حقت را نکردی یا ارحم الرحمین!
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:مقایسه بازنشستگی در آموزش و پرورش و سایر ادارات (خاطره تلخ یک معلم)، مقایسه بازنشستگی در آموزش و پرورش و سایر ادارات، بازنشستگی در آموزش و پرورش و سایر ادارات، خاطره تلخ یک معلم، بازنشستگی در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش،

...