تاریخ نگارش: یکشنبه 24 آبان 1394 + نظرات ()

بانوی من

 

پریشان است گیسویت، ولی

پریشان تر از گیسوی تو!

مردی است که می خواهد

نگاهش را نِگه دارد!

نَگذار دلش را

پریشانیِ گیسوانت بلرزاند!

شاید دلِ او

دار و ندارِ

بانوی دیگریست.

 
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 

...