بى عاطفه بودن قاتلان امام حسین علیه السلام

گرچه در طول زمان و عرض زمین هر جا جنگى اتفاق افتاده، یك یا دو طرفِ درگیر بر باطل بوده اند، ولى به هر حال پدیده جنگ جزو ضروریات زندگى بشر شده كه تا كنون گریزى از آن نبوده است. اما جنگجویانى نیز در تاریخ بوده اند كه در میدان جنگ نیز رسم جوانمردى و انسانیت را به جا آورده اند و هرگز شرافت و مروت را در میدان، سر نبریده اند ولى آتـش افـروزان بنى امیه، در جنگى ناخواسته و نابرابر، كه بر پاكترین انسان هاى جهان تحمیل كردند، همراه با امام حسین علیه السلام و یارانش، عاطفه و مردانگى و مروت و انسانیت و شرافت را نیز به مسلخ بردند و سر بریدند و بى عاطفه گى و سنگدلى و درندگى را زنده كـردنـد. بـه راسـتى هیچ قلمى تاب نمایاندن آن همه جنایت را ندارد كه در كربلا پدیدار شد. آنچه در زیر مى آید، تنها گوشه اى از آن است.ادامه مطلبmoharam95، ماه محرم، عاشورا، امام حسینطبقه بندی: دینی و مذهبی، 
برچسب ها:moharam95، ماه محرم، عاشورا، امام حسین،

...