تاریخ نگارش: سه شنبه 14 دی 1395 + نظرات ()

عاشقانه هایم کجا به پای صبح بخیر هایت می رسد؟

 

تو لب باز کنی تمام غزل های دنیا

 

 از صبح بخیر هایت می ریزد

...