تاریخ نگارش: سه شنبه 27 اسفند 1392 + نظرات ()

پا و دل

                      وقتی پایت خواب می رود

                                             نمی توانی درست راه بروی

                                                                                    لنگ می زنی!

                       وقتی قلبت خواب می رود

                                                     نمی توانی درست فكر كنی.

                                                                                    عاشق می شوی!!!
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،

...