تاریخ نگارش: دوشنبه 26 اسفند 1392 + نظرات ()

خوش بحال باد

گونه هایت را لمس می کند و هیچ کس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد

کاش مرا از باد می آفریدند

همانقدر بخشنده و آزاد

کاش قبل از انسان بودنت، تو را برگ درختی خلق می کردند.

عشق بازی برگ و باد را دیده ای؟

در هم می پیچند و عاشق تر می شوند.

به خیالم نطفه ی سیب را به وقت عشق بازی برگ و باد بسته اند
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: دوشنبه 26 اسفند 1392 + نظرات ()

بچگی هایم

        چقـــدر بیهـــوده از تاریکی می تـرسیدم

                                                 نمی دانستم آدم ها

                                                        تو روز روشن دل می شکنند
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: دوشنبه 26 اسفند 1392 + نظرات ()

كلبه ی مـــا

در کلبه ما ســـفره ارباب و فقــــیرانــه جــــــدا نیــــست

در حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیست

ما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

ای زاهـــــد دیوانه واکن در میخانه می زن دو سه پیمانه

کــــــه نـــاخــــــورده مـــی و رفــتــــــه ز هـــوشیـــــــم

بــــاده بــــــــده، بــــاده بــــــــده ، بــــاده بنـــوشیـــــــم
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: دوشنبه 26 اسفند 1392 + نظرات ()

چهره عشق

عــشـــق صــدها چهـره دارد، دست تو آیینــه دارش

عــشـــق را در چهـــره ی آیینـه دیــدن دوسـت دارم

در خـمـوشـی چشـم مــا را قصـه هـا، گفتگوهـاست

من تـــو را در جـذبـه ی محـــراب دیـدن دوسـت دارم

شـــانـه هــایـت را بــرای گـــریـه کردن دوسـت دارم

بـــی تــو بـــودن را بــرای بـا تــو بـودن دوسـت دارم
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
(تعداد کل صفحات: 52)     ...  4  5  6  7  8  9  10  ...  

...