چوب خشک آن سال ها

بگیر!

                 اون یکی دستت رو!

                                                یالا زود باش!

دانش آموز درحالی که پاهایش را یکی یکی بلند می کند و تمام گرمای سینه را در کف دست های سرخ شده اش می ریزد، دهان التماسش را همراه زلزله ی دندان ها تکان می دهد: غلط کردم آقا به خدا تکرار نمی شه. دست غضب آقا معلم اما هربار بالا می رود و محکم تر دست راه راه بچه را نشانه می گیرد … قدم هارا نزدیک می کنم و جرم را جویا می شوم. آقای معلم! درحالی که ابروی حق به جانبی اش را بالا برده است می گوید: درس نمی خونه. چند باره کم می گیره ...ادامه مطلب
طبقه بندی: تربیتی و فرهنگی، درسی و آموزشی، 
برچسب ها:کتک، تنبیه، عواقب تنبیه، خاطره معلمی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 25 شهریور 1393 + نظرات ()
تاریخ نگارش: سه شنبه 25 شهریور 1393 + نظرات ()

تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی

تکلیف شب مانند یک سه پایه است. یعنی لازم است، معلمی آن را تعیین و بازخورد لازم را فراهم کند، والدینی بر انجام آن نظارت داشته باشند و دانش آموزی آن را انجام دهد. اگر هر یک از این پایه ها سست باشد، سه پایه واژگون خواهد شد. بنابراین، برای اثربخش بودن تکلیف شب بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز، تکلیف شب باید:

به طور مستقیم به فعالیت های یادگیری درون کلاس درس مربوط باشد

بیش تر برای مسلط شدن بر مطالب پیشین درسی به کار رود تا برای معرفی مطالب درسی جدید

 مورد ارزشیابی قرار گیرد و نتایج آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز دخالت داده شود

به وسیله ی معلم بررسی و به دانش آموز بازخورد لازم داده شود

انجام و ارائه ی تکلیف شب مطابق با رهنمودهای فوق، علاوه برتأثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، فایده هایی را به همراه دارد:

 عادت به مطالعه ی دانش آموز در منزل را افزایش می دهد

 دانش آموز را برای یادگیری مستقل و انفرادی آماده می کند

 والدین دانش آموزان را با فعالیت های یادگیری در کلاس درس آشنا می کند

 آموزش رسمی را از چاردیواری کلاس درس خارج می کند

 فرصت اندیشه و تفکر درباره ی آن چه را که در کلاس درس به دانش آموز ارائه شده است، فراهم می کند

 به معلم فرصت بیشتری می دهد تا بر فعالیت های یادگیری دانش آموزان نظارت داشته باشد.

بنابراین، تکلیف شب در صورتی که معلمان به درستی از آن استفاده کنند، می تواند در امر یادگیری دانش آموزان مفید باشد و بر عملکرد تحصیلی آنان تأثیر بگذارد و از افت کمّی و کیفیشان بکاهد.
طبقه بندی: درسی و آموزشی، 
برچسب ها:تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی، تکلیف شب، پیشرفت تحصیلی، وسایل کمک آموزشی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 25 شهریور 1393 + نظرات ()

پوشه ی کار چیست؟

پوشه ی کار مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان است که در جریان یاددهی ـ یادگیری هدفمند جمع آوری گشته٬ آگاهانه انتخاب گردند و معلّم سازماندهی کرده و بیانگر میزان تلاش٬ پیشرفت و موفّقیّت دانش آموزان است که همچون آلبومی تصاویری گوناگون و در مسیر رشد دانستن٬ توانستن و به کار بستن دانش آموزان را در مراحل مختلف فرایند یاددهی ـ یادگیری به نمایش و قضاوت می گذارد که به معلّم٬ دانش آموز و والدین هنگام بررسی و مشاهده ی آن اطّلاعات ارزشمندی ارائه می دهد .
طبقه بندی: درسی و آموزشی، 
برچسب ها:پوشه ی کار چیست؟، پوشه ی کار، وسایل کمک آموزشی،
(تعداد کل صفحات: 7)     1  2  3  4  5  6  7  

...