ضرورت تحقیق و پژوهش در كلاس و مدرسه

مقدمه

پیچیدگی امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسی به حوزه ای از معرفت كه ما را علی رغم همه معضلات در رسالتی كه بر دوس داریم، راهبر باشد نیاز به پژوهش های علمی دارد. هرچند تاكنون به دلایل عدیده، تحقیقات در آموزش و پرورش ایران، نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا كند كه شاید یكی از اصلی ترین دلایل آن، عدم باور و اعتقاد مدیران به نتایج اینگونه تحقیقات باشد اما به هرحال نمی توان بدون استناد به یافته های تحقیقاتی، پاسخ گوی این همه پرسش در نظام تعلیم و تربیت بود. برخی از كشورها با بهره گیری از نتایج تحقیقات به موفقیت های زیادی دست یافته اند و برخی دیگر در ابتدای راه بوده و لذا با مشكلات فراوانی دست به گریبان هستند و بدین جهت ضرورت یك تحول در اندیشه مربیان و مسؤولان این قبیل كشورها، امر مهمی است كه به خوبی احساس می شود و ایران ما نیز به دلیل ساختار عظیم تعلیم و تربیت و جمعیت بالای دانش آموزی از این قاعده مستثنی نمی باشد . امروزه توسعه و رشد، یكی از مهم ترین مباحثی است كه توجه كشورهای در حال توسعه را به خود معظوف داشته است. محدودیت منابع، انرژی و نیروی انسانی كارآمد، رقابت فشرده ای میان این كشورها در زمینه دست یابی به راه هایی كه بتواند آنان را هرچه سریع تر به سرمنزل مقصود برساند، ایجاد كرده است. برای نیل به هدف مقدس توسعه ((فرهنگ پژوهش در مدارس)) به نظر می رسد كه ابتدا باید در نگرش آموزش و پرورش تغییراتی حاصل گردد. بدیهی است كه پایه و اساس هر اندیشه ای در آموزش و پرورش بستگی به حمایت دست اندركاران تعلیم و تربیت آن كشور دارد كه در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می شود:



ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، درسی و آموزشی، 
برچسب ها:تکلیف و تحقیق دانش آموزی،

بررسی راه‌های ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان در نظام آموزش و پرورش


شخصیت معلم در جامعه، حتی جوامع قبل از تمدن امروزی، یك شخصیت علمی، منطقی، آگاه، واقع‌بین، با برتری خاص اخلاقی و اجتماعی بوده است به طوری كه همواره توفیقات خاص افراد را با شخصیت معلم ارزیابی می‌كنند.

معلم، نقش اول اجتماع را دارد، معمار افكار، تمدن و اقتصاد و حتی فرهنگ و الگوساز جامعه است. می‌توان در یك كلمه گفت، كار معلم، كار نبی است. یك طبیب حاذق و یك هنرمند باارزشی در روح و روان جامعه و مرجع حل مشكلات و كانون مشورت‌هاست، اما از سوی دیگر باید پذیرفت ارزش معلم در جامعه، امروز فراموش شده است و ارزش معنوی او، تحت تأثیرات شرایط اقتصادی و ... رنگ باخته است.



ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:مقام معلم،

راهكارهایی برای ارتقا منرلت معلمان


سرنوشت نزدیك به یك سوم جمعیت كشورما (دانش آموزان) به عملكرد معلمان گره خورده است. معلمان در فرایند آموزش و پرورش نقش كلیدی دارند و برای اینكه بتوانند به عنوان ركن اصلی آموزش و پرورش نقش خود را در فرایند تعلیم و تربیت به درستی ایفا كنند باید از منزلت و هویت فردی و اجتماعی شایستهای برخوردار باشند.



ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:مقام معلم،

نقش انتظار معلم در عملكرد تحصیلی دانش آموزان

در یكی از اولین تحقیقات پیرامون اثربخشی مدارس، باك و وایلی (1976) نشان دادند كه تنها 20 تا 30 درصد واریانس نمونه گیری به تفاوت های میان دانش آموزان قابل نسبت دادن است، حال آن كه باقی مانده 70 تا 80 درصد، مربوط به مدرسه ها و كلاس های درس در داخل مدرسه هاست. (گتزلز نقل از كریمی 1375).



ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:مقام معلم،
(تعداد کل صفحات: 27)     ...  7  8  9  10  11  12  13  ...  

...