تاریخ نگارش: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 + نظرات ()

بزهكاری در كودكان و نوجوانان

گردآوری: مهرعلی گراوند -  1385

چكیده

بزهكاری به عنوان یك پدیده ی شوم به شكل های مختلف در همه ی جوامع بشری در طول تمام اعصار و قرون گذشته وجود داشته و در هر زمانی به شكل های متفاوت روی داده است. فرد بزهكار بیماری است كه در اجتماع رشد كرده و بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد. بنابر این باید او را شناخت، علل و عوامل بیماریش را پیدا كرد و در مانش نمود تا امنیت اجتماعی از دست رفته به جامعه برگردد و جامعه بتواند فعال، پویا و با نشاط باقی بماند.

در این مقاله كه به روش كتابخانه ای و با استفاده منابع مكتوب جمع آوری شده، ضمن تعریف بزهكاری از دیدگاه های مختلف، این مشكل در كودكان و نوجوانان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برای رسیدن به نتایج قابل قبول، علل و عوامل بزهكاری ( عوامل داخلی و خارجی، طبیعی و جغرافیایی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و...) و همچنین ویژگی های كودكان و نوجوانان بزهكار (از لحاظ جسمی، روحی و روانی، عاطفی و اجتماعی، اخلاقی، ذهنی و...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده، پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهكاری نیز ارائه گردیده است.

 ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:كودكان و نوجوانان،
تاریخ نگارش: سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 + نظرات ()

راهكارهایی برای ارتقا منرلت معلمان

سرنوشت نزدیك به یك سوم جمعیت كشورما (دانش آموزان) به عملكرد معلمان گره خورده است. معلمان در فرایند آموزش و پرورش نقش كلیدی دارند و برای اینكه بتوانند به عنوان ركن اصلی آموزش و پرورش نقش خود را در فرایند تعلیم و تربیت به درستی ایفا كنند باید از منزلت و هویت فردی و اجتماعی شایستهای برخوردار باشند.ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:مقام معلم، تحقیقات و مقالات من،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

والدین و پرخاشگری کودکان

در ارتباط با ریشه و منشأ پرخاشگری سه نظریه وجود دارد که هر کدام طرفدارانی دارد:

1- منشأ غریزی پرخاشگری:

گروه بسیاری از روانشناسان معتقدند که پرخاشگری اساسی زیستی دارد و طفل به همراه تولد خود این حالت را دارا و آماده پرخاشگری می باشد. برخی از تحقیقات نشان می دهند وقتی در هیپوتالاموس مغز تحریکی پدپد می آید، موجب پیدایش حالت پرخاشگری می شود.

2- منشأ اجتماعی:ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری، كودكان و نوجوانان،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

پرخاشگری و راهكارهای موثر

تعریف:

پرخاشگری به  معنی ستیزه جویی وجنگ طلبی ورفتار تند وخشن است وبرای توصیف حالت های عاطفی از رنجش عادی تا غیظ وغضب شدید به کار می رود وبه رفتاری گفته می شودکه موجب آسیب رساندن به شخص وحیوان واشیاء شودویکی از رایج ترین واکنش های کودکان نسبت به ناراحتی ها و ناکامیها است که به منظور صدمه رساندن به دیگران، کسب پاداش، ارضای نیازها و رفع موانع انجام می شود مثل تهدید و تحقیر کردن دیگران، به هم زدن بازی و...

علائم:

 

ادامه مطلب
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری،
(تعداد کل صفحات: 27)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...