علل و عوامل بزهكاری كودكان و نوجوانان

بزهكاری به عنوان یك پدیده ی شوم به شكل های مختلف در همه ی جوامع بشری در طول تمام اعصار و قرون گذشته وجود داشته و دارد. فرد بزهكار بیماری است كه در اجتماع رشد كرده و اگر پیشگیری نشود، بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد. بنابر این باید او را شناخت، علل و عوامل بیماریش را پیدا كرد و درمانش نمود تا جامعه از امنیت اجتماعی لازم برخوردار گردد.

 تعریف بزهكاری: "بزهكاری را عبارت از هر عاملی است كه مانع رشد سالم كودكان از نظر جسمانی و عاطفی می شود. بــزهكاری نوجوانان مجموعه عــوارضی است كه جنبه ی بالینی ندارد و قانون آن رفتار را مجرمانه و قابل مجازات می شناسد". (آبراهامسن، 1371)ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:تحقیقات و مقالات من، خشونت و پرخاشگری، كودكان و نوجوانان،

نقش کتابخانه های آموزشگاهی در یادگیری دانش آموزان

مقدمه

آموزش و پرورش برای رسیدن به هد ف های خود به منابع غنی و سرشار از دانش ها و اطلاعات جدید و روزآمد نیاز دارد. در مجموع می توان گفت فرایند تربیت، چیزی جز فرایند اطلاع رسانی نیست . در چنین جریانی، آموزش ازهمان سال های نخست باید «پژوهش مدار و پژوهشگر پرور، نوآور و خلاق» باشد. کنجکاو کردن دانش آموزان، نشان دادن راه پاسخ یابی، همه و همه در چنین نظامی در صدر خواهد نشست و این، چیزی جزء جریان درست اطلاع رسانی نیست. نمی توان به چنین مهمی دست یافت و از کتابخانه آموزشگاهی یا مرکز منابع یادگیری بی نیاز بود. ایجاد عادت و علاقه به مطالعه در افراد باید از سنین کودکی پایه گذاری شود و از این روست که وجود کتابخانه در مدرسه نقش مهمی در پیشبرد این هدف ایفا می کند.ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، درسی و آموزشی، 
برچسب ها:تحقیقات و مقالات من، کتاب و کتابخوانی،

وظایف اخلاقی و سیاسی حاكمان در قبال مردم

(نویسنده: مهرعلی گراوند)

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (ع) همچنان كه مردم در قبال حاكمان وظایفی بر عهده دارند، حاكمان نیز باید برخی از وظایف اخلاقی و سیاسی را در قبال مردمی كه آنها را انتخاب كرده اند، انجام دهند:

1- مهربانی و مدارا با مردم

در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (ع) مهربانی و مدارا با مردم در راس توصیه های آن حضرت به حاكمان قرار گرفته است و این حكمت آموزنده حضرت این مهم را گوشزد می نماید:ادامه مطلب
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، دینی و مذهبی، تربیتی و فرهنگی، تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:مباحث تاریخی، مباحث اجتماعی، تحقیقات و مقالات من، حضرت علی،

ملاك های انتخاب مدیران و كارگزاران در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (ع)

(نویسنده: مهرعلی گراوند)

در سراسر تاریخ بشریت، حضرت علی (ع) امام حق طلبان و عدالت خواهان عالم، تنها كسی بود كه هم در كردار و هم در گفتار خود هرگز حاضر نشد اخلاق را فدای سیاست كند؛ در مكتب او به دست آوردن همه قدرت های عالم و در اختیار گرفتن همه امكانات جهان آفرینش اگر تنها مبتنی و متوقف بر ستاندن ظالمانه پوست جویی از دهان مورچه ای باشد، پشیزی ارزش ندارد.

در این نوشتار سعی داریم به وظایف مردم و حاكمان در منشور اخلاقی و سیاسی حضرت علی (ع) بنگریم.ادامه مطلب
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، دینی و مذهبی، تربیتی و فرهنگی، تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:مباحث تاریخی، مباحث اجتماعی، تحقیقات و مقالات من، حضرت علی،
(تعداد کل صفحات: 27)     ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  

...