تبلیغات
هِنــــا و مِنـــــا - مطالب متـون عاشقـانه
تاریخ نگارش: چهارشنبه 25 تیر 1393 + نظرات ()

خراب نگاهتم

نگاهت خرابم می كند

  اما

                          دستانت آباد می کند مرا !

یقین دارم

       تو هرگز نمیدانی که

                وقتی رشته بسته به دلهایمان را

                                         با ابروانت گره میزنی

                                                  بدجوری نفس لبخندهایم را  بند می آوری!

درست مثل من

           که نمی دانم کدامین سنگ دنیا

                        به سرت اصابت کرده است

                                                  که گاهی اینگونه

                                                               مهربانی را فراموش می کنی
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:نگاه، دل، ابرو، مهربانی، فراموش،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 25 تیر 1393 + نظرات ()

قله ی خیال

         ایـن روزها

                تـــو در بلنــدتریـن قـله خیـال من نشسـته ای

                                 اما یک روز

                                       ابـری می شـوم و سـایه ام

                                                                            تــــو را

                                                                                تســخیر خـواهد کـرد


طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:خیال، سایه،
تاریخ نگارش: دوشنبه 23 تیر 1393 + نظرات ()

بـی تـو

بـی تـو ای نجـواگـر همیشـگی وجـودم!

             روزهـا ی مـن به درازای سـال طول می کـشد

                                   گرچه با تو نیــز

                                              بر مـن بسـیار اینـگونـه گـذشتـه است

امـا

      راسـتی

             سنـگ کـدام نفــرین

                   به شـیــشه ایـن خـانـه خـورد

                                کـه تـو را

                                       تـا خـدا آسمـانی کـرد

                                                      و مـــرا

                                                                  تا ابــد رو به ویـــــرانی
طبقه بندی: متــــون ادبــی، متـون عاشقـانه، 
تاریخ نگارش: جمعه 23 خرداد 1393 + نظرات ()

باید پروانه شد

دوست داشتن را نمی توان معنا کرد

نمی توان نوشت

نمی توان نقاشی کرد

نمی توان نگاه کرد

دوست داشتن را فقط باید نوشید

باید حس کرد

باید بویید

باید گفت بی آنکه کسی حتی معشوقت معنای آن را بفهمد

باید سوخت

باید دود شد

باید پروانه شد

باید پروانه شد

باید ....
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...