تبلیغات
هِنــــا و مِنـــــا - مطالب متـون عاشقـانه
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

عشق چیست؟

عشق یک کلمه است.

                               کلمه یک راز است.

                                                           راز در آسمان بود.

خداوند راز را با زمین درمیان نهاد.

                        راز در زمین برملا شد.

                                                همهمه ای ناتمام زمین را فرا گرفت.

دستان تقدیر

       سر نخ این راز را

                    با کلاف رنج به هم بافتند

                                    و اینگونه شد که من و تو

                                                           به هم گره خورده شدیم.

باشی یا نباشی من مشق عاشقی ام را هر شب می نویسم.

امشب انگار خداوند مرا هزار بار از روی این کلمه جریمه کرده است.

تو هم از امشب جریمه ات این است که هر شب هزار بار نام مرا از بر بخوانی.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

می دانی؟

         ایـن روزها

               تـــو در بلنــدتریـن قـله خیـال من نشسـته ای

                                                               اما یک روز

                                ابـری می شـوم و سـایه ام

                                                                   تــــو را

                                                                        تســخیر خـواهد کـرد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

بـی تـو

بـی تـو ای نجـواگـر همیشـگی وجـودم!

             روزهـا ی مـن به درازای سـال طول می کـشد

                                   گرچه با تو نیــز

                                              بر مـن بسـیار اینـگونـه گـذشتـه است

امـا

      راسـتی

             سنـگ کـدام نفــرین

                   به شـیــشه ایـن خـانـه خـورد

                                کـه تـو را

                                       تـا خـدا آسمـانی کـرد

                                                      و مـــرا

                                                                  تا ابــد رو به ویـــــرانی
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: پنجشنبه 14 فروردین 1393 + نظرات ()

راز پنهان

سنبل مـویت پریشــان شـد، ببین شــد یــا نشـد

سطح گیتی مشک افشان شد، ببین شد یا نشد

دوش بــا زلفت ســاقــی می نمود افشـــای راز

ایـن راز پنهــان آشکار شــد، ببین شــد یــا نشـد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  5  6  7  8  9  10  11  ...  

...