تاریخ نگارش: جمعه 15 اسفند 1393 + نظرات ()

جملات کوتاه و برگزیده از رساله صد پند عبید زاکانی


عبید زاکانی

کلمات شیخان و بنگیان را در گوش مگیرید

جان فدای یاران موافق کنید

عیش امروز به فردا میفکنید

طمع از خیر کسان ببرید تا به ریش کسان توانید خندید

راه خانه معشوق به مردم منمایید

از مرگ بپرهیزید که از قدیم مرگ را مکروه داشته اند

تا توانید سخن حق مگویید تا بر دل ها گران مشوید و بی سبب از شما نرنجند

خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست

حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و مروت نگردید

خودرا تا ضرورت نباشد در چاه میفکنید

مسخرگی و دف زنی و غمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت، پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار

درکوچه ای که مناره باشد وثاق مگیرید تا از دردسر موذنان بدآواز ایمن باشید

در پیری از زنان جوان مهربانی مخواهید

برکت عمر و روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده خوبرویان دانید

در خانه مردی که دو زن دارد آسایش و خوشدلی و برکت طلب مکنید
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:جملات کوتاه و برگزیده از رساله صد پند عبید زاکانی، جملات کوتاه و برگزیده، رساله صد پند، عبید زاکانی،
تاریخ نگارش: دوشنبه 4 اسفند 1393 + نظرات ()

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم

سهراب سپهری
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:زندگی و لبخند، زندگی، لبخند، سهراب سپهری،
(تعداد کل صفحات: 28)     ...  4  5  6  7  8  9  10  ...  

...