تاریخ نگارش: دوشنبه 19 خرداد 1393 + نظرات ()

مردمی كه می توانند با وعده، دلخوش باشند نباید از آینده بیمناك باشند.

جای آرش كمانگیر خالی كه ببیند از كمانش ابرو هم ساخته اند.

با قلاب ثروت هرگز نمی توان ماهی عشق را صید كرد.

بعضی ها همه چیز را صرف فرزندان خود می كنند، به جز وقتشان را.

بیان اندیشه در زیباترین شكلش هنر است.

سفر كردن به «ماه» خیلی شیرینه، ولی هیچ وقت جای «ماه عسل» را نمی گیرد.

روزنامه قدس۳/۸/۸۶
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
تاریخ نگارش: دوشنبه 19 خرداد 1393 + نظرات ()

جنس خودش خوب نبود، ولی اجناس مغازه اش عالی بودند.

وقتی كار، عروس زندگی ات شد، مسلماً فرزندی به نام سعادت خواهی داشت.

تصمیم داشت پس از آموختن خنده، گریستن را هم تجربه كند.

آنهایی كه دل و دماغ ندارند، تنفسشان مصنوعی است.

اگر به آینده فكر نكنی، مطمئن باش آینده ای هم نداری.

خاموشی، هم آرایش داناست و هم پوشش نادان.

فقیر از برخی نعمت ها محروم است و خسیس از همه نعمت های دنیا.

بعضی با لباس هویت می گیرند و بعضی به لباس هویت می دهند.

معمولاً عجله كاری را كه احتیاط ممنوع كرده است، انجام می دهد.

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است، ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.

تمام خزندگان دنیا، در طول تاریخ، یك گام هم برنداشته اند.

وقتی خودش را به موش مردگی زد، گربه ها هوس خوردنش را كردند.

روزنامه قدس ۱۰/۸/۸۶
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
تاریخ نگارش: دوشنبه 19 خرداد 1393 + نظرات ()

وقتی خودش را به موش مردگی زد، گربه ها هوس خوردنش را كردند.

عاشق شیرین بود، با ترشی ها میانه خوبی نداشت.

عشق های آبكی، زود تبخیر می شوند.

دلی كه هر رهگذری را بپذیرد، مانند اجناس حراجی، بنجل است.

آدم چهارشانه، موهایش همیشه مرتب و شانه كرده است.

روزنامه قدس ۵/۷/۸۶
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
تاریخ نگارش: دوشنبه 19 خرداد 1393 + نظرات ()

با مغلوب شدن عقل، حماقت وارد میدان می شود.

 اغفال سیگار هنگام كشیدن آن است، درعین بیكاری تصورمی كنیم كاری را انجام می دهیم.

كسانی كه همیشه در سایه زندگی می كنند، برای دیگران سایه ای ندارند.

 به مدپوش ها بگویید آخرین مد لباس كفن است.

روزنامه قدس۲۶/۷/۸۶
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
(تعداد کل صفحات: 66)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...