تاریخ نگارش: سه شنبه 10 آذر 1394 + نظرات ()

کاش می شد

 

کاش تا دل می گرفت و می شکست

دوست می آمد کنارش می نشست

 

کاش می شد روی هر رنگین کمان

می نوشتم "مهربان "با من بمان

 

کاش می شد قلب ها آباد بود

کینه و غم ها به دست باد بود

 

کاش می شد دل فراموشی نداشت

نم نم باران هم آغوشی نداشت

 

کاش می شد کاش های زندگی

تا شود در پشت قاب بندگی

 

کاش می شد کاش ها مهمان شوند

در میان غصه ها پنهان شوند

 

کاش می شد آسمان غمگین نبود

رد پای کینه ها رنگین نبود

نیما یوشیج
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:نیما یوشیج، آسمان غمگین، آسمان، غمگین، رنگین کمان، قلب، مهربان،
تاریخ نگارش: شنبه 13 دی 1393 + نظرات ()

طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پرواز عاشقانه، عشق، خدا، آسمان،

...