تاریخ نگارش: جمعه 15 اسفند 1393 + نظرات ()
تاریخ نگارش: شنبه 13 دی 1393 + نظرات ()
تاریخ نگارش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 + نظرات ()

جوانه ی امید

یک نگاهی به شمعدانی کنار پنجره ات بینداز

              ببین چگونه زمانی که برگی زرد و پژمرده از ساقه جدا می شود،

                          باز جوانه ی امیدی دیگر سر می زند!

                                        و باز غنچه ای و باز شکوفاییِ گلی

                                                     و باز امید

                                                                 و باز امید

                                                                              و باز امید ...
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:امید، امیدواری، زندگی،

...