تاریخ نگارش: چهارشنبه 24 دی 1393 + نظرات ()


عکس های زیبای عاشقانه کشیدن قلب روی شن و ماسه


مجنون

                 دید مجنون را یکی صحرا نورد

                                                                  در میان بادیه بنشسته فرد

                 کرده صفحه ریگ و انگشتان قلم

                                                             می زند با اشک خونین این رقم

                  گفت: ای مجنون شیدا، چیست این؟

                                                        می نویسی نامه، بهر کیست این؟

                  گفت: مشق نام لیلی می کنم

                                                               خاطر خود را تسلی می کنم

                  چون میسر نیست من را کام او

                                                                عشق بازی می كنم با نام او
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، مجنون، لیلی، صحرانورد، صحرا، اشک،
تاریخ نگارش: دوشنبه 22 دی 1393 + نظرات ()

بیمــارم عزیــز

می دهم دل بر دل باران و می بارم عزیز

همنشین با سایه ها تا صبح بیدارم عزیز

هیزم احساس ها در قلب من آتش گرفت

من هنــوزم از درون انگــار تب دارم عزیــز

درد دل با پنجره کــردن برایم عـادت شده

از صدای جغـد شـوم بخت بیــزارم عزیــز

می کشم تصویر تــو بر بوم تاریک زمــان

با دلی خونین شقایق باز می کارم عزیز

رعد و برقی می زند از اشك من تــا چشم او

انعکــاس نگــاه غمبارش کرده بیمــارم عزیــز
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، صبح، عـادت، قلب، آتش،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 29 مرداد 1393 + نظرات ()

بیمــارم عزیــز

می دهم دل بر دل باران و می بارم عزیز

همنشین با سایه ها تا صبح بیدارم عزیز

هیزم احساس ها در قلب من آتش گرفت

من هنــوزم از درون انگــار تب دارم عزیــز

درد دل با پنجره کــردن برایم عـادت شده

از صدای جغـد شـوم بخت بیــزارم عزیــز

می کشم تصویر تــو بر بوم تاریک زمــان

با دلی خونین شقایق باز می کارم عزیز

رعد و برقی می زند از اشك من تــا چشم او

انعکــاس نگــاه غمبارش کرده بیمــارم عزیــز
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، بیمار، اشک، چشم، شقایق، احساس، قلب،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 29 مرداد 1393 + نظرات ()

ترس

من از نادان درس آمــوز، می ترسـم

من از دیوانه ی دل سوز، می ترسم

نمی ترسـم من از افتـــادن این درس

من از استــاد ترس آمــوز، می ترسم

نمی ترسـم مـن از تــاریکــی شب ها

من از شمــع دروغ افــروز، می ترسم

نمی ترسم من از دشمن، خیالی نیست

من از هـم سنگــر مــرمـــوز، می ترسم

نمی ترسم که غیری کینه می ورزد

من از یــاران کین انـــدوز می ترسم

نمی ترسـم من از عریانیـم، حتی

من از خیاط تهمت دوز می ترسم

نمی ترسم من از امروز و فردا هیچ

من از فــردای بی امـروز می ترسم
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، ترس، نادان، دیوان، کینه، تهمت، دشمن،
(تعداد کل صفحات: 37)     1  2  3  4  5  6  7  ...  

...