تاریخ نگارش: سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 + نظرات ()
تاریخ نگارش: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 + نظرات ()

اینگونه نگاه کنیم

مرد را به عقلش نه به ثروتش

زن را به وفایش نه به جمالش

دوست را به محبتش نه به کلامش

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

مال را به برکتش نه به مقدارش

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

درس را به استادش نه به سختیش

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

دل را به پاکیش نه به صاحبش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:مباحث تربیتی، کلام بزرگان،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

نصایح لقمان به فرزندش

سعی لقمان بر این بود كه در مناسبت های مختلف فرزندش و همچنین سایر مردم را پند و اندرز دهد.

لقمان فرزندش ناتان را خطاب قرار داد و گفت:ادامه مطلب
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، تربیتی و فرهنگی، 
برچسب ها:لقمان حکیم، کلام بزرگان،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

سکوت به روایت لقمان حکیم

خموشی عبادتی است بی رنج

            زینتی است بی پیرایه

                       هیئتی است بی سلطنت

                                     قدرتی است بی دیوار

                                                 بی نیازی است از خلق

                                                            موجب راحت و سرپوش همه عیب هاست.
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، تربیتی و فرهنگی، 
برچسب ها:لقمان حکیم، کلام بزرگان،
(تعداد کل صفحات: 14)     1  2  3  4  5  6  7  ...  

...