تاریخ نگارش: سه شنبه 12 فروردین 1393 + نظرات ()

چشمان خیس

می گویند: شاد بنویس

           نوشته هایت درد دارند!

                  و من یاد ِ مردی می افتم،

                              که با کمانچه اش،

                                     گوشه ی خیابان شاد می زد

                                              اما با چشمهای ِ خیس
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، کلام بزرگان،
تاریخ نگارش: سه شنبه 12 فروردین 1393 + نظرات ()

حكمت خدا

گـــــــــاهی

               خدا پنجـــــــره ها را می بندد

                                         و درهـــــا را قفل می کـــــــند

                                                        شــــاید بیرون طوفان مـــــی آید و ما نمی دانیم
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، کلام بزرگان،
تاریخ نگارش: سه شنبه 12 فروردین 1393 + نظرات ()

زندگی

بگذار هر چه از دست می رود برود!

                   آنچه را می خواهم که به التماس نیالوده باشد

                                                                              هر چه باشد، حتی زندگی

ارنستو چه گوار
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، کلام بزرگان،
تاریخ نگارش: سه شنبه 12 فروردین 1393 + نظرات ()

خطاب به خـــودم

یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند

                  اما با امیدی كه به خدا داشت

                                      به سوی درهای بسته دوید

                                                   و تمام درهای بسته برایش باز شد.

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شد

                                 به طرف درهای بسته بدو

                                                    چون خدای تو و یوسف یکی است.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران، کلام بزرگان،
(تعداد کل صفحات: 14)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...